12 ชม.
BHDT 01
*วันเดย์ทริปเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ สิ้นสุดทริปที่หัวหิน*
Traveler in Mae Klong railway market
Temple on topof mountain,Architectural details of Phra Nakhon Kh
Landscape of tunnel trees way walk of Phra Nakhon Khiri Historic
Khao Luang cave in Phetchaburi, Thailand
Buddha statues : The Khao Luang cave
Swiss Sheep Farm Cha-am 7846
Swiss Sheep Farm Cha-am 7840
Swiss Sheep Farm Cha-am 7837
The-Vecezia-HuaHin-3
previous arrow
next arrow
Traveler in Mae Klong railway market
Temple on topof mountain,Architectural details of Phra Nakhon Kh
Landscape of tunnel trees way walk of Phra Nakhon Khiri Historic
Khao Luang cave in Phetchaburi, Thailand
Buddha statues : The Khao Luang cave
Swiss Sheep Farm Cha-am 7846
Swiss Sheep Farm Cha-am 7840
Swiss Sheep Farm Cha-am 7837
The-Vecezia-HuaHin-3
previous arrow
next arrow
Program Detail
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ตลาดรถไฟแม่กลอง
 • พระราชวังพระนครคีรี
 • ถ้ำเขาหลวง
 • ฟาร์มแกะสวิสชีพ
 • เดอะเวเนเซีย
 • ส่งยังโรงแรมในหัวหิน
Included
สิ่งที่รวมในโปรแกรมทัวร์
 • เครื่องปรับอากาศ
 • คนขับรถที่มีประสบการณ์
 • ค่ารถจากกรุงเทพ ไปหัวหิน
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วนและค่าจอดรถ
 • ประกันภัยชั้น 1
Not Included
สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว: เช่น. อาหารและเครื่องดื่ม อื่นๆ
 • มัคคุเทศก์ (มีไกด์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียม)
 • ทัวร์เพิ่มเติมใดๆ
 • บริการใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
SEDAN
3
SEDANรถเก๋ง 3,900 บาท
MPV
4
MPVอินโนวา 4,100 บาท
VAN
8
VANรถตู้ 4,800 บาท

  Book This Tour

  Passenger Detail

  Pick up Location

  Number of passengers

  Choose a vehicle

  Drop off Location

    จองโปรแกรมทัวร์นี้

   ข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการติดต่อ

   รายละเอียดสถานที่รับ

   จำนวนผู้โดยสาร

   เลือกประเภทรถ

   รายละเอียดสถานที่ส่ง

   Tour Terms and Conditions:
   • Due to some technical problem that we have to send next categories of car for customers without prior notice, however price will remain the same we discussed ( not charge more ) or in case have to down grade your car type we will collect as per actual rate of those car type.
   • Cancellation of your booking must be writing by email back to us.
   • Once the tour has started, no refund for any unused portion or part of the tour or services to be provided will be given. If you want to make any changes to the tour, or depart the tour early, such alteration or departure will be entirely at your own expenses and liability. You will also need to contact us in writing to the tour operator your reason for leaving the tour.
   ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์:
   • เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบางประการ ทำให้เราต้องส่งรถประเภทถัดไปให้ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาจะยังคงเท่าเดิมที่เราพูดคุยกัน (ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม) หรือในกรณีที่ต้องลดขนาดประเภทรถ เราจะเก็บตามอัตราจริง ของรถประเภทนั้นๆ
   • การยกเลิกการจองของคุณจะต้องเขียนอีเมลกลับมาหาเรา
   • เมื่อทัวร์เริ่มต้นแล้ว จะไม่มีการคืนเงินสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของทัวร์หรือบริการที่ไม่ได้ใช้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงทัวร์หรือออกเดินทางก่อนเวลา การเปลี่ยนแปลงหรือออกเดินทางดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายและความรับผิดทั้งหมดของคุณ คุณจะต้องติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ให้บริการทัวร์ถึงเหตุผลในการออกจากทัวร์