โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์

เราเสนอโปรแกรมต่างๆ ให้คุณโดยที่คุณไม่พลาดประสบการณ์ดีๆ
หากคุณต้องการวางแผนโปรแกรมของคุณ โปรดเสนอโปรแกรมแล้วท่องเที่ยวไปกับเรา

ราคานี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง?
อัตรานี้รวมบริการขนส่งเท่านั้น
ไม่มีไกด์นำเที่ยว ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งหมด (ถ้ามี)
(ราคาต่อคัน ไม่ใช่ต่อท่าน)
ระยะของทัวร์ขึ้นอยู่กับอะไร?
ระยะเวลาทัวร์ขึ้นอยู่กับแต่ละแพ็คเกจ เวลาเริ่มตั้งแต่ตอนเราไปรับคุณ
ลูกค้าสามารถสิ้นสุดการเดินทางได้เร็วกว่านี้ได้ แต่เราจะยังคิดค่าบริการตามเวลาของแพ็คเกจ และไม่สามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจได้อีก
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายเวลาทัวร์ได้สูงสุด 2 ชั่วโมง ในกรณีนี้ เราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อชั่วโมง
โปรแกรมทัวร์ในกรุงเทพฯ?
เราจัดทริปจากกรุงเทพฯ หมายความว่าเราจะไปรับคุณจากกรุงเทพฯ และนำคุณกลับกรุงเทพฯ เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง
หากคุณจำเป็นต้องมีการเดินทางเพิ่มเติมและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญบางอย่างไปพร้อมกันโปรดติดต่อที่นี่
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์:
  1. เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบางอย่าง ที่เราต้องส่งรถประเภทอื่น ให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาจะยังคงเท่าเดิมตามที่เราพูดคุยกัน (ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม) หรือในกรณีที่ต้องลดเกรดรถประเภทของคุณ เราจะคิดราคาอัตราที่แท้จริงของรถประเภทนั้น
  2. การยกเลิกการจองของคุณ จะต้องแจ้งโดยการเขียนอีเมลกลับมาหาเรา
  3. เมื่อทัวร์เริ่มต้นแล้ว จะไม่มีการคืนเงินสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของทัวร์ หรือบริการที่ไม่ได้ใช้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงทัวร์ หรือออกเดินทางก่อนเวลา
    การเปลี่ยนแปลงหรือออกเดินทางดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายและความรับผิดทั้งหมดของคุณ คุณจะต้องติดต่อเราให้เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงผู้ให้บริการทัวร์ถึงเหตุผลในการออกจากโปรแกรมทัวร์ดังกล่าว

ขั้นตอนการทำงาน

ทำการจองรถกับคนขับออนไลน์
รอรับการยืนยันการจอง
เราจะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทาง